Wspinaczka drzewna w służbie Nauki

Z uwagi na ryzyko, praca badawcza w koronach drzew wymaga odpowiedniego przygotowania. W moim przypadku było to ukończenie w 2018 roku kursu pracy na drzewach – poziom A oraz zdanie egzaminu przeprowadzonego przez Instruktorów Wielkopolskiej Szkoły Arborystyki. Kurs trwał tydzień i był prowadzony w przepięknym Arboretum w Kórniku. Po nabyciu odpowiednich umiejętności związanych z dostępem linowym i pielęgnacji drzew, przez 5 kolejnych lat świadczyłem usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, w tym pielęgnacji drzew, montażem i modernizacją skrzynek lęgowych oraz platform gniazdowych dla ptaków. Wśród instytucji naukowych i związanych z ochrona przyrody, miałem okazję współpracować między innymi z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Realizowane przeze mnie projekty dotyczyły badań nad biologią i ekologią z dziedzin takich jak botanika, entomologia i ornitologia. Ponadto świadczyłem usługi na rzecz podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych. W przypadku chęci współpracy zapraszam do kontaktu e-mail.

Oferta

Oferuję kompleksową obsługę w zakresie:

  • inwentaryzacji ornitologicznej,
  • planowania eksperymentów,
  • montażu fotopułapek oraz tworzenia dokumentacji fotograficznej,
  • obsługi narzędzi GIS oraz analizy statystycznej zebranych danych,
  • wykonywania pomiarów biometrycznych i znakowania ptaków (na podstawie odrębnych zezwoleń).