Wspinaczka drzewna i Nauka

Z uwagi na ryzyko jakie niesie za sobą praca na wysokości, także prowadzenie badań naukowych w koronach drzew wymaga odpowiedniego przygotowania. W moim przypadku było to ukończenie w 2018 roku kursu pracy na drzewach – poziom A oraz zdanie egzaminu przeprowadzonego przez Instruktorów Wielkopolskiej Szkoły Arborystyki. Kurs trwał tydzień i był prowadzony w przepięknym Arboretum w Kórniku. Po nabyciu odpowiedniej wiedzy i umiejętności związanych z dostępem linowym i opieką nad drzewami, przez 5 kolejnych lat świadczyłem usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, w tym pielęgnacją drzew, montażem i modernizacją skrzynek lęgowych oraz platform gniazdowych dla ptaków. W tym czasie miałem okazję współpracować z instytucjami naukowymi i związanymi z ochroną przyrody, w tym z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Jak dotąd, zrealizowałem projekty dotyczące dziedzin takich jak botanika, entomologia i ornitologia. Ponadto świadczyłem usługi na rzecz podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych. Zachęcam do zapoznania się z ofertą, a w przypadku chęci współpracy zapraszam do kontaktu e-mail.